CSR.dk produktion Vi hjælper med at få produceret det rigtige indhold

Vi hjælper med at udvikle ideen, stiller de rigtige spørgsmål og producerer indholdet til den artikel, virksomheden gerne vil have ud. Indhold, som virksomheden ejer og kan bruge i andre relevante sammenhænge.

Indholdstyper der virker

Hos de fleste er der flere historier, resultater og budskaber om CSR og bæredygtighed, end der er arbejdstimer dedikeret til formidling af disse. Her kan CSR.dk træde til.  For at sikre et højt kvalitetsniveau, og at budskaberne er relevante og målrettet kernelæseren på CSR.dk, benytter vi journalistiske værktøjer til at levere vedkommende produktioner i advertorial-format

Artikler

Har virksomheden fået ny bæredygtighedsstrategi? Lanceret et nyt produkt? Fået eller uddelt en pris? Indgået et nyt partnerskab? Udgivet en ny rapport? CSR.dk kan fortælle historien, så den er klar til publicering – hos os og på andre platforme. 
Op til 3.500 anslag inklusiv overskift, manchet (teaser) og brødtekst. I leverer billeder og evt. logo. Forud for udgivelse vil der blive fremsendt korrektur til godkendelse.

Produktionspris: kr. 7.000

Cases

En case tager typisk udgangspunkt i en konkret opgave, som virksomheden har løst. Omdrejningspunktet for artiklen vil være det opnåede resultat, men også de udfordringer, der har været forbundet med opgaven, og hvad virksomheden gjorde for at løse dem. Case-formen er velegnet til at inspirere potentielle kunder med samme udfordringer.
Op til 3.500 anslag inklusiv overskift, manchet (teaser) og brødtekst. I leverer billeder og evt. logo. Forud for udgivelse vil der blive fremsendt korrektur til godkendelse.

Produktionspris: kr. 7.000

Interviews og Q&A’s

En Q&A er en artikel, som er udarbejdet i spørgsmål/svar-format. Journalisten stiller spørgsmålene, og virksomhedens talsperson svarer - pr. mail eller telefon. Format er velegnet, hvis virksomheden ønsker at profilere sig med en holdning til en konkret sag eller et aktuelt emne, eller gerne vil formidle sine planer og ideer. Spørgsmål/svar-formen er meget læsevenlig og giver læseren et hurtigt overblik.
Op til 3.500 anslag inklusiv overskift, manchet (teaser) og brødtekst. I leverer billeder og evt. logo. Forud for udgivelse vil der blive fremsendt korrektur til godkendelse.

Produktionspris: kr. 5.500

Vi publicerer indholdet for dig på virksomhedens profil. Det havner direkte på forsiden og kommer med i nyhedsbrevet. Vi anbefaler at du deler den via virksomhedens LinkedIn-profil, så du får endnu mere synlighed for pengene. 

Portrætter

En portrætartikel er en omtale af en person. Anledningen kan fx være jubilæum, virksomhedsopkøb, nyansættelse eller andre begivenheder. Et portræt er bygget op omkring et interview, der typisk kommer rundt om pågældendes karriere krydret med personlige karakteristika, holdninger og tanker. Portrættet er godt til at få sat et levende ansigt på virksomhedens arbejde med bæredygtighed, som læseren kan identificere sig med. 
Op til 3.500 anslag inklusiv overskift, manchet (teaser) og brødtekst. I leverer billeder og evt. logo. Forud for udgivelse vil der blive fremsendt korrektur til godkendelse.

Produktionspris: kr. 5.500

Giv indholdet et boost

Hvis du er partner, har du mulighed for at booste dit indhold og på den måde skabe den ultimative markedsrelevans.

Ved køb af fremhævet indhold fremhæves indholdet i syv dage ​

  • Som 2. nyhed på forsiden af CSR.dk ​
  • Fremhævet i to nyhedsbreve som 2. nyhed​
  • Fremhævet under relevant kategori ​
  • Anbefalet og fremhævet i redaktionelle artikler fra CSR.dk-redaktionen.​
    Læs mere under profilering

Kontakt os for at høre mere om indholdsproduktion

Native advertising eller content marketing er en effektiv måde at skabe værdi for nye og eksisterende kunder